Strakvlak BV

Veldsteen 25
4815 PK Breda
Bedrijventerrein: Steenakker nr. 1025
Tel.: (076) 5415073
Fax: (076) 5420772
K.v.K.-nr. 63683784
BTW-nr. NL855952085B01
E-mail: info@strakvlak.nl