Privacy verklaring

Privacy
Wij, bij Strakvlak, zijn toegewijd om onze klanten en contacten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onderdeel van onze toewijding is het verantwoord omgaan met persoonlijke informatie die wordt verzameld via onze website(s) (https://www.strakvlak.nl/), en alle gerelateerde interacties.

Onze belangrijkste doelen bij het verwerken van deze informatie zijn:

Het verbeteren van de gebruikerservaring op ons platform door inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van klanten.
– Tijdige ondersteuning bieden en reageren op vragen of serviceverzoeken.
– Tijdige ondersteuning bieden en reageren op vragen of serviceverzoeken.
– Het verbeteren van onze producten en diensten om te voldoen aan de veranderende eisen van onze gebruikers.
– Het uitvoeren van noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, zoals facturering en accountbeheer.

Het is ons beleid om persoonlijke informatie met het grootste respect voor privacy en veiligheid te verwerken. – We houden ons aan alle relevante voorschriften en richtlijnen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Onze praktijken zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, terwijl we tegelijkertijd de diensten kunnen leveren die u ons toevertrouwt.

We hebben geen aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO), maar blijven ons volledig inzetten om uw privacykwesties aan te pakken. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over de manier waarop wij persoonlijke informatie beheren, neem dan gerust contact met ons op via info@strakvlak.nl.

Uw privacy is onze prioriteit. We zetten ons in om uw persoonlijke gegevens transparant en veilig te verwerken. Deze toewijding strekt zich uit tot onze samenwerking met diensten van derden die namens ons persoonlijke gegevens kunnen verwerken, zoals in het geval van het verzenden van facturen. Wees gerust, alle activiteiten worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Ons privacybeleid is ontworpen om de persoonlijke gegevens van al onze belanghebbenden te beschermen, waaronder bezoekers van de website, geregistreerde gebruikers en klanten. Of u nu alleen onze websites bezoekt (https://www.strakvlak.nl/), onze diensten gebruikt als geregistreerde gebruiker of met ons samenwerkt als gewaardeerde klant, wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de hoogste normen op het gebied van privacy en veiligheid. Dit beleid beschrijft onze praktijken en uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Onze toewijding aan transparantie en gegevensbescherming strekt zich uit tot de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. We verzamelen persoonlijke gegevens door middel van verschillende interacties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, wanneer u gebruik maakt van onze diensten (Technische groothandel), onze producten koopt, of rechtstreeks informatie aan ons verstrekt.

De volgende lijst geeft een gedetailleerd overzicht van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verwerken:

Voor- en achternaam: Om onze communicatie en diensten te personaliseren.
Adres en woonplaats: Nodig voor facturering, verzending en het leveren van gelokaliseerde services.
Telefoonnummer en e-mailadres: Essentieel voor directe communicatie en ondersteuning.
Bedrijfsnaam en bedrijfsinformatie: Voor business-to-business interacties en diensten.
IP-adres en locatiegegevens: Gebruikt om onze diensten aan te passen en voor analytische doeleinden.
Informatie over uw activiteiten op onze website: Helpt ons de gebruiksvriendelijkheid van onze website en ons dienstenaanbod te verbeteren.
We verwerken alleen informatie die essentieel is voor het leveren van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het verbeteren van uw gebruikerservaring. Uw privacy staat voorop en we zijn toegewijd om op verantwoorde wijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Bij Strakvlak geloven we in het verantwoord en ethisch gebruik van persoonlijke informatie. De gegevens die wij verzamelen dienen meerdere doelen, allemaal gericht op het verbeteren van de diensten die wij aanbieden en het waarborgen van het hoogste niveau van tevredenheid onder onze gebruikers, klanten en medewerkers. Dit zijn de belangrijkste manieren waarop we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken:

Onze services aanbieden en verbeteren: Uw informatie helpt ons om ons aanbod beter af te stemmen op uw behoeften. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres en activiteiten op onze website stellen ons in staat om uw ervaring te personaliseren en relevante inhoud aan te bieden.
Analyse en ontwikkeling: We analyseren informatie over uw gebruik van onze website om de functionaliteit, het ontwerp en de diensten die we aanbieden te verbeteren. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe functies en aanbiedingen die aansluiten bij de interesses en voorkeuren van onze gebruikers.
Directe marketing: Met uw toestemming kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u promotieberichten te sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u die interessant vindt.
Uw privacy is onze prioriteit. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op transparante wijze en in overeenstemming met uw voorkeuren en de toepasselijke privacywetgeving. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en op manieren waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Bij Strakvlak staat de veiligheid van uw persoonlijke informatie voorop. We gebruiken verschillende maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die we verzamelen te beschermen. Hieronder geven we een overzicht van onze praktijken met betrekking tot de opslag en bescherming van gegevens:

Gegevensopslag
– Locatie: Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in Europa. Voor diensten waarvoor internationale gegevensoverdracht nodig is, zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan alle toepasselijke wetten en dat de gegevensbeschermingsnormen gelijkwaardig zijn aan die op onze primaire locatie.
Partners voor datahosting: We werken samen met gerenommeerde datahostingproviders die zich inzetten voor het gebruik van geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Deze partners worden geselecteerd op basis van hun naleving van strenge normen voor gegevensbescherming.
Maatregelen voor gegevensbescherming
– Encryptie: Om gegevens tijdens de overdracht en in rust te beschermen, maken we gebruik van robuuste versleutelingstechnologieën.
Beveiligingsaudits en -monitoring: Er worden regelmatig beveiligingsaudits uitgevoerd om mogelijke kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen. We controleren onze systemen ook op ongebruikelijke activiteiten om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaren van gegevens
– Bewaarperiode: We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Specifieke bewaarperioden zijn afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden voor de verwerking ervan.
– Verwijderingsbeleid: Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, zodat ze niet langer met een persoon in verband kunnen worden gebracht.
– Uw privacy en gegevensbeveiliging zijn onze topprioriteiten. We doen er alles aan om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan en deze te beschermen tegen misbruik, storingen, verlies, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens opslaan en beschermen, kunt u contact met ons opnemen via info@strakvlak.nl.

Wij herzien en actualiseren voortdurend onze beveiligingsprocedures in reactie op veranderende bedreigingen en technologische vooruitgang om het hoogste niveau van bescherming voor uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Bij Strakvlak zetten wij ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze met het grootste respect worden behandeld. Deze toewijding strekt zich uit tot hoe we omgaan met het delen en openbaar maken van uw gegevens. Hieronder beschrijven we onze werkwijze op dit gebied:

Persoonlijke gegevens delen
Externe dienstverleners: We kunnen uw gegevens delen met Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, Amazon, ByteDance, Apple die namens ons diensten uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-maillevering, hostingservices, klantenservice en marketingassistentie. Het is deze partners verboden uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van deze diensten aan Strakvlak, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Wettelijke vereisten en wetshandhaving: Onder bepaalde omstandigheden kan Strakvlak verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie). Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

– Voldoen aan een wettelijke verplichting
– De rechten of eigendom van Strakvlak beschermen en verdedigen
– Mogelijke wanpraktijken in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken
– De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
– Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
– Overeenkomsten gegevensverwerking

Wanneer we uw gegevens delen met externe serviceproviders, doen we dit onder de bescherming van Gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA’s) die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beheerd in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomsten verplichten derden om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om de beveiliging van je gegevens te waarborgen.

Transparantie en controle
Wij geloven in transparantie en in het bieden van controle over uw persoonlijke gegevens. Je wordt altijd op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in onze manier van delen en waar van toepassing heb je de mogelijkheid om met dergelijke wijzigingen in te stemmen.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons en we streven ernaar dat uw persoonlijke gegevens alleen worden vrijgegeven in overeenstemming met dit beleid en wanneer er een gerechtvaardigde reden is om dit te doen. Voor vragen of opmerkingen over de manier waarop wij persoonlijke informatie delen en openbaar maken, kunt u contact met ons opnemen via info@strakvlak.nl.

Bij Strakvlak erkennen en respecteren we je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat u uw rechten effectief kunt uitoefenen. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen:

Uw rechten

– Recht op toegang (Artikel 15 GDPR): Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over je bewaren en om informatie te verkrijgen over hoe we deze verwerken.
– Recht op rectificatie (Artikel 16 GDPR): Als u van mening bent dat persoonlijke informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om de correctie of aanvulling ervan te vragen.
– Recht op wissen (‘Recht om te worden vergeten’) (Artikel 17 GDPR): Je hebt het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens aan te vragen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, onder andere omstandigheden.
– Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 GDPR): Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 GDPR): U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

– Recht op bezwaar (Artikel 21 GDPR): U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden, waaronder verwerking voor direct marketing.
Recht om toestemming in te trekken (Artikel 7(3) GDPR): Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Recht op het indienen van een klacht (Artikel 77 GDPR): U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


Uw rechten uitoefenen
Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@strakvlak.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en binnen de door deze wetgeving vastgestelde termijnen. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen uw identiteit moeten verifiëren als onderdeel van het proces om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

We zetten ons in om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat u volledige controle heeft over uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft over hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Strakvlak hecht veel waarde aan uw privacy en wil transparant zijn over het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op onze website. Deze technologieën spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een soepele werking van onze digitale platforms, het verbeteren van uw gebruikerservaring en het verschaffen van inzichten die ons helpen te verbeteren.

Cookies en traceertechnologieën begrijpen
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en waarmee wij uw voorkeuren kunnen onthouden en informatie over uw websitegebruik kunnen verzamelen. Trackingtechnologieën, zoals webbakens en pixeltags, helpen ons te begrijpen hoe u omgaat met onze site en welke pagina’s u bezoekt.

Hoe we deze technologieën gebruiken
Essentiële cookies: Noodzakelijk voor de functionaliteit van de website, zoals verificatie en beveiliging. Hiervoor is geen toestemming nodig.
Prestatie- en analysecookies: Deze verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s het meest worden bezocht en of er foutmeldingen van webpagina’s worden ontvangen. Deze cookies helpen ons om onze website te verbeteren.
Functionele cookies: Stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden, zoals het onthouden van uw voorkeuren.
Reclame- en doelgerichte cookies: Worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te meten.
Uw keuzes en toestemming
Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u een cookie-toestemmingsbanner te zien, waarop u het volgende kunt zien:

Alle cookies accepteren: Toestemming geven voor het gebruik van alle cookies en trackingtechnologieën.
Niet-essentiële cookies weigeren: Alleen essentiële cookies worden gebruikt om u te voorzien van noodzakelijke websitefuncties.
Uw voorkeuren aanpassen: Kies welke categorieën cookies u wilt toestaan.
U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen op onze cookiebeleidspagina https://www.strakvlak.nl/privacyverklaring of via onze functie Cookie-instellingen. Daarnaast kunt u met uw webbrowser cookies op uw apparaat beheren en beperken.

Wijzigingen in ons cookiegebruik
We kunnen ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën bijwerken om onze diensten te verbeteren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen en waar nodig uw toestemming vragen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, hun doeleinden en hoe u uw voorkeuren kunt beheren, kunt u terecht op ons gedetailleerde Cookiebeleid https://www.strakvlak.nl/privacyverklaring.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@strakvlak.nl. Uw privacy en de integriteit van uw persoonlijke gegevens zijn van het grootste belang voor ons.

Bij Strakvlak kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan locaties buiten het land waar u woont, inclusief landen die mogelijk andere wetten voor gegevensbescherming hebben dan die in uw rechtsgebied. Wij willen u verzekeren dat dergelijke overdrachten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd en in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw rechten en bescherming
Uw rechten en bescherming met betrekking tot de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens blijven onaangetast door internationale gegevensoverdrachten. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld, ongeacht waar ze worden verwerkt of opgeslagen.

Vragen en contactgegevens
Als u vragen of zorgen hebt over internationale gegevensoverdracht of over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via info@strakvlak.nl. Wij zijn er om u te voorzien van de informatie en ondersteuning die u nodig hebt om vertrouwen te hebben in de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens.

Bij Strakvlak zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy van kinderen die gebruik maken van onze diensten. We erkennen het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens van minderjarigen en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) in de Verenigde Staten en vergelijkbare regelgeving in andere rechtsgebieden.

Bij Strakvlak kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u direct marketingberichten te sturen over onze producten, diensten, promoties en andere relevante informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze direct-marketingpraktijken transparant en rechtmatig zijn en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) en de ePrivacy-richtlijn.

Toestemming verkrijgen voor direct marketing
Opt-in toestemming: Waar dit wettelijk vereist is, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we u direct-marketingberichten sturen. Dit betekent dat u de mogelijkheid hebt om actief toestemming te geven voor het ontvangen van marketingberichten van ons voordat we deze naar u sturen.
Optie voor uitschrijven: Elke direct-marketingcommunicatie die we versturen, bevat duidelijke instructies over hoe u zich kunt afmelden of afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketingcommunicatie. U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om u af te melden en wij zullen uw verzoek om u geen marketingberichten meer te sturen onmiddellijk honoreren.
Soorten direct marketingcommunicatie
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u direct marketingberichten te sturen via verschillende kanalen, waaronder

E-mail
Uw voorkeuren beheren
U hebt controle over de direct-marketingcommunicatie die u van ons ontvangt. U kunt uw communicatievoorkeuren beheren door:

Gebruik te maken van de afmeldlink in onze marketing e-mails of tekstberichten.

Rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@strakvlak.nl om uw voorkeuren bij te werken of u af te melden voor specifieke marketingkanalen.

Naleving van wetten inzake gegevensbescherming
Onze direct-marketingpraktijken worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de GDPR en de ePrivacy-richtlijn. We respecteren je rechten en voorkeuren met betrekking tot direct-marketingcommunicatie en zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze marketingactiviteiten op verantwoorde en ethische wijze worden uitgevoerd.

Contact met ons opnemen
Als u vragen of zorgen hebt over onze direct-marketingpraktijken of als u uw communicatievoorkeuren wilt bijwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@strakvlak.nl. Wij zijn er om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing communicatie worden gerespecteerd.

Bij Strakvlak begrijpen we het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en nemen we proactieve maatregelen om deze te beschermen. In het geval van een datalek dat een risico vormt voor uw privacyrechten en vrijheden, hebben we duidelijke procedures opgesteld om de impact van het lek snel te identificeren, te beoordelen en te beperken. Onze procedures voor het melden van inbreuken op gegevens zijn ontworpen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Detectie en beoordeling
Interne controle: We maken gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen en monitoringsystemen om mogelijke inbreuken op gegevens onmiddellijk te detecteren en hierop te reageren.
Beoordeling van de gevolgen van inbreuken: Na ontdekking van een inbreuk op gegevens voeren we een grondige beoordeling uit om de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen, met inbegrip van de betrokken soorten persoonlijke gegevens en de mogelijke gevolgen voor de getroffen personen.
Meldingsverplichtingen
Regelgevende instanties: Als dit wettelijk vereist is, stellen we de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten binnen 72 uur op de hoogte van de inbreuk op de gegevens, volgens de procedures die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.

Getroffen personen: Als een datalek een aanzienlijk risico vormt voor uw privacyrechten en -vrijheden, stellen we u binnen 72 uur op de hoogte met duidelijke en beknopte informatie over de inbreuk, de soorten persoonlijke gegevens die erbij betrokken zijn en de stappen die u kunt nemen om uzelf te beschermen.

Communicatiekanalen
Kennisgeving per e-mail: We kunnen getroffen personen via e-mail op de hoogte stellen met behulp van de contactgegevens die aan ons zijn verstrekt, indien dit haalbaar en gepast is.
Ondersteuning en hulp
Ondersteunende bronnen: In het geval van een inbreuk in verband met gegevens zetten we ons in om getroffen personen de ondersteuning en hulp te bieden die ze nodig hebben, inclusief advies over stappen die ze kunnen nemen om de potentiële risico’s in verband met de inbreuk te beperken.
Contactpunt: Als u vragen of zorgen hebt over een datalek of denkt dat u mogelijk bent getroffen, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@strakvlak.nl.
Bij Strakvlak zijn we toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen van gegevensbescherming en privacy. Wij erkennen het belang van verantwoording en naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR), voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om onze toewijding te tonen, hebben we de volgende verantwoordings- en nalevingsmaatregelen geïmplementeerd:

Beleid en procedures voor gegevensbescherming
Privacy-overwegingen: We integreren privacyoverwegingen vanaf het begin in onze producten, diensten en bedrijfsprocessen, volgens de principes van Privacy by Design en Default.
Beveiligingscontroles: We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
Encryptie: Waar van toepassing gebruiken we encryptie en andere beveiligingstechnologieën om uw gegevens te beveiligen tijdens overdracht en opslag.
Bij Strakvlak nemen we gegevensbescherming en privacy serieus. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacykwesties snel en effectief worden aangepakt. Mocht u vragen of zorgen hebben over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens voor privacykwesties
info@strakvlak.nl
Ons toegewijde team staat klaar om u te helpen met al uw vragen of zorgen over privacy. Of u nu vragen hebt over onze privacypraktijken, uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen of hulp nodig hebt bij een privacygerelateerde kwestie, wij zijn er om u te helpen.

We streven ernaar om u meerdere kanalen te bieden om contact met ons op te nemen over uw privacykwesties, zodat u met ons kunt communiceren op een manier die voor u handig en comfortabel is.

Toezicht op gegevensbescherming
Hoewel we geen aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) hebben voor onze diensten, hebben we interne processen en procedures om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Ons team is getraind om effectief om te gaan met privacy-kwesties en om eventuele privacy-gerelateerde problemen aan te pakken.

Bij Strakvlak, zijn wij toegewijd om u op de hoogte te houden over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en eventuele wijzigingen in ons privacybeleid. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan veranderingen in wettelijke vereisten, industriële normen of onze bedrijfsvoering. We willen u ervan verzekeren dat alle updates transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zullen worden gecommuniceerd.

Contact met ons opnemen
Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of updates daarvan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@strakvlak.nl. We zijn er om al uw vragen te beantwoorden en ervoor te zorgen dat u over de informatie beschikt die u nodig hebt om vertrouwen te hebben in de manier waarop er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Scroll naar boven